Lokalne

Pompy ciepła Szczecin

Jednym z najnowocześniejszych i najbardziej ekologicznych systemów grzewczych są pompy ciepła Szczecin. Urządzenia te zapewniają solidne ogrzewanie dom oraz przygotowanie ciepłej wody. Co więcej, pompy ciepła Szczecin wyróżniają się niskim kosztem i wysokim komfortem użytkowania.

Rodzaje pomp ciepła

są elementem większego, złożonego układu grzewczego. Jest to źródło dolne – ziemia, woda lub powietrze, pompa, czerpiąca ciepło z otoczenia i zmieniająca je na użyteczną postać oraz źródło górne, czyli instalacje grzewcze w pomieszczeniach domu.
Pompy ciepła Szczecin dzielimy ze względu na źródło poboru energii. Zależy ono od warunków naturalnych panujących na danej działce.

Pompy ciepła Szczecin

Pompy gruntowe

Pierwszym rodzajem są pompy gruntowe. Zamieniają ciepło zawarte w ziemi na użyteczną energię. W polskich warunkach klimatycznych jest to najpopularniejsze rozwiązanie. Odznacza się jednak wysokimi kosztami instalacji. Potrzebne jest wykonanie głębokich odwiertów, specjalistycznym sprzętem, którego najem nie należy do najtańszych. Dodatkowo instalacja pompy ciepła Szczecin potrzebuje dużej, niezabudowanej części terenu, którą będziemy musieli wygospodarować pod instalację. Nie można na niej nic budować podjazdów dla, zwykłej kostki ani sadzić wysokich drzew i krzewów. Wszystko dlatego, że zasoby ciepła potrzebują wolnej przestrzeni do swobodnej odnowy pomiędzy sezonami.

Pompy wodne

Na nielicznych działkach można także instalować system ciepła z wody. Pompy ciepła Szczecin potrzebują wtedy odpowiedniej ilości podziemnych cieków do poboru ciepła.  Inną mniej popularną opcją jest pobór ciepła z wód powierzchniowych, jednak niewiele działek posiada na swoim terenie rzekę lub staw. Pompy ciepła Szczecin pobierające energię z wód są jednak tańsze i wydajniejsze. Nie potrzebują aż tak rozbudowanego układu kolektorów.

Pompy powietrzne

Rozwiązaniem idealnym do renowacji instalacji grzewczej jest montaż pompy ciepła Szczecin pobierające ciepło z powietrza. Ten sposób nie wymaga ingerencji w powierzchnię działki. Są umieszczone częściowo w budynku i na zewnątrz. Nie potrzebują natomiast komina i nie są zależne od działania wentylacji.

Możesz również polubić…