Mazowieckie

Wszystko o fundacjach obywatelskich

Pewnie każdy nie jeden raz spotkał się z fundacją obywatelską, czyli pozarządową organizacją, którą powołuje się dla społecznych celów. Jest drugą najpopularniejszą po stowarzyszeniu formą prawną pośród tego typu organizacji. Fundacja obywatelska jest ustanawiana przez fundatora, który składa przed notariuszem lub w swoim testamencie orzeczenie woli.

Jak założyć fundację obywatelską?

Fundacja obywatelska może być założona przez osoby fizyczne, bez względu na ich pochodzenie i miejsce zamieszkania. Mogą ją też założyć osoby prawne na przykład prywatne firmy lub uczelnie wyższe, które posiadają siedzibę w Polsce lub za granicą. Aby fundacja obywatelska mogła powstać i uzyskać osobowość prawną, powinno się wcześniej przejść przez kilka etapów. Niezbędne jest przede wszystkim ustalenie wysokości funduszu założycielskiego oraz ustanowienie aktu fundacyjnego. Następnie należy opracować statut, który będzie określał, na jakich zasadach będzie działać fundacja obywatelska. W dalszej kolejności rejestruje się fundację w Krajowym Rejestrze Sądowym.

fundacja obywatelska

Czy zajmują się fundacje obywatelskie?

Fundacja obywatelska charakteryzuje się tym, że działa na rzecz wspólnego dobra społecznego. Skupiają się na różnych dziedzinach życia Polaków. Wiele z nich niesie pomoc dzieciom i rodzinom, których nie stać na wysokie koszty leczenia z powodu trudnych warunków materialnych. Opłacają między innymi diagnostykę, leki, rehabilitację, sprzęt medyczny, pobyt rodziców przyszpitalnym hotelu lub specjalną odzież i dietę. Inne zajmują się promowaniem najnowszej historii Polski poprzez organizowanie spotkań, pokazów filmowych czy spotkania z artystami i przedstawicielami władz lokalnych.

Poznaj więcej szczegółów na https://www.zycierodzina.pl/!

Możesz również polubić…