Lokalne2

Prawo rodzinne warszawa

Prawo ma za zadanie regulować zachowania i stosunki międzyludzkie, które zostały przyjęte w danym państwie. Jest to ogół przepisów i norm, do których muszą dostosowywać się wszyscy mieszkańcy danego kraju oraz jego odwiedzający. Ze względu na zawiłość prawa i jego rozbudowę, prawo rodzinne warszawa plasuje się jako jedna z gałęzi prawa cywilnego.

Czym jest prawo rodzinne?

Prawo rodzinne warszawa to zbiór zasad prawnych, które obowiązują wszystkich członków rodziny. Reguluje ono kwestie związane z majątkiem, jak i kwestie niemajątkowe. Prawo rodzinne warszawa ujęte jest w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym, który podzielony jest na trzy główne składniki:

  • małżeństwo – czyli zjawiska prawne zachodzące między małżonkami;
  • pokrewieństwo – relacje prawne między dalszymi członkami rodziny;
  • kuratela- zjawiska prawne, które dotyczą osoby, opiekującej się daną osobą, najczęściej nieletnią, nie będąc z nią spokrewnioną.

prawo rodzinne warszawa

Jakie są podstawowe zasady prawa rodzinnego?

Do podstawowych zasad prawo rodzinne warszawa zaliczamy:

  • Zasada dobra dziecka, która reguluje, jak powinniśmy postępować w stosunku do dziecka oraz jakie warunki należy spełnić, aby zagwarantować mu odpowiednie warunki do rozwoju. Jest to najważniejsza z zasad.
  • zasada ochrony rodziny, które dba o to, aby sprawy rozwiązywane były w trosce o dobro całej rodziny,
  • zasada uniezależnienia stosunków rodzinnych od obcych im stosunków majątkowych, wedle której nierozerwalności więzi rodzinnych, tyczy się głownie więzów majątkowych.

Możesz również polubić…