Lokalne2

Prawo rodzinne Warszawa

Prawo rodzinne Warszawa określone jest w dokumentach takich jak kodeks rodzinny i opiekuńczy, kodeks cywilny oraz w niektórych ustawach. Prawo rodzinne Warszawa obejmuje prawidłowe zachowania i relacje oraz czyny zabronione występujące między spokrewnionymi — zarówno w linii prostej jak i w linii bocznej, spowinowaconymi — czyli osobami spokrewnionymi z małżonkiem, oraz zajmuje się także sprawami samych małżonków takimi jak na przykład rozwód i separacja. Jakie są najważniejsze zasady prawo rodzinne Warszawa?

Zasada dobra dziecka

Prawo rodzinne Warszawa definiuje dobro dziecka jako ogół jego najważniejszych sfer jego życia, takich jak rozwój psychiczny, fizyczny i duchowy, oraz zapewnienie mu środków do życia, a także finansów umożliwiających realizację jego celów. Służy też do ochrony małoletnich i zapewnienia im najlepszych metod wychowawczych, których założeniem jest prawidłowy i zdrowy rozwój.

Prawo rodzinne Warszawa

Zasada równouprawnienia małżonków

Jest to zobowiązanie małżonków do pożycia, dbałości o rodzinę, współdziałania dla jej dobra, a także wzajemnej pomocy. Prawo rodzinne Warszawa określa także równość wobec prawa dla małżonków, którzy mają zarówno takie same prawa jak i obowiązki. Są także równo traktowani przez sąd, bez względu na płeć.

Zasada monogamii

W Polsce obowiązuje zasada monogamii, według której małżeństwo może być zawarte przez — tylko i wyłącznie — dwie osoby. Prawo rodzinne Warszawa mówi także o tym, że nie można w trakcie trwania małżeństwa zawrzeć kolejnego, nawet będąc w długiej separacji z małżonkiem i nie utrzymując z nim kontaktu.

Jeśli interesują Cię zagadnienia związane z prawem rodzinnym, kliknij link, aby dowiedzieć się więcej: http://dm-adwokaci.pl/uslugi-adwokackie/prawo-rodzinne/

Możesz również polubić…