Lokalne2

Małżeństwo a podział majątku

Każda relacja zawiązywana pomiędzy dwojgiem ludzi ma swoje wyzwania. Im mocniejszy jest związek, tym bardziej jest on narażony na kryzys, które naturalnie następuje. Częstym tematem, którym zajmuje się adwokat podział majątku warszawa, jest kwestia podziału majątku przed zawarciem małżeństwa bądź podczas przeprowadzanej sprawy rozwodowej.

adwokat podział majątku warszawa

Jakie koszty są ponoszone podczas sprawy o podział majątku?

Aby skutecznie założyć i rozpocząć sprawę w sądzie, należy wnieść do Sądu Rejonowego opłatę w wysokości 1000 zł lub 300 zł – w zależności od stopnia porozumienia stron. Jeżeli przygotowany projekt podziału majątku jest zgodny, czyli strony uznają takie same wartości tych samych składników majątku, wtedy adwokat podział majątku warszawa zaznacza, że wystarczy wnieść tą niższą kwotę. Jeśli jednak nie ma porozumienia, należy wpłacić 1000 zł.

Kto ponosi koszty związane ze sprawą podziału majątku?

Zwykle koszty rozliczane są po równo. Adwokat podział majątku warszawa powinien jednak poinformować swojego klienta, że pierwszą opłatę sądową zobligowany jest uiścić wnioskodawca, jednak wszelkie rozrachunki rozliczane są po końcowym wydaniu orzeczenia, gdzie druga strona zwraca połowę pierwszej wpłaty do wnioskodawcy. Stanowi to wyjątkową sytuację, ponieważ pozostałe koszty rozliczane są na bieżąco, po równo lub po wydanym orzeczeniu końcowym.

Adwokat podział majątku warszawa zaznacza również, że gdy strona nie jest w stanie pokryć kosztów sądowych ze względu na trudną sytuację finansową, ma możliwość wniesienia do sądu wniosku o zwolnienie z opłat.

Dowiedz się więcej: https://dm-adwokaci.pl/uslugi-adwokackie/prawo-rodzinne/podzial-majatku/

Możesz również polubić…