Lokalne

Kurs nauki jazdy kraków na kategorię D

Przygotowania

Kurs nauki jazdy kraków kategorii D rozpoczyna się tak samo, jak w pozostałych przypadkach. Jako pierwsze, kursant musi złożyć wniosek i uzyskać numer PKK. Następnie, może rozpocząć kurs nauki jazdy kraków w wybranych ośrodku.

Kategoria D uprawnia do prowadzenia pojazdów takich jak autobus, ciągnik, pojazd wolnobieżny, zespołem pojazdów oraz pojazdów określonych w kategorii AM.

Na kurs nauki jazdy kraków może zapisać się osoba, która ukończyła 24 lata oraz posiada uprawnienia kategorii B.

Kurs

Jak w każdej kategorii kurs nauki jazdy kraków kategorii D składa się z dwóch części. Pierwsza, teoretyczna trwa standardowo 20 godzin lekcyjnych.

Różnica pojawia się w części praktycznej. Kurs nauki jazdy kraków może trwać 40 godzin, jeśli kierowca posiada prawo jazdy kategorii C lub 60 godzin, gdy kierowca posiada wyłącznie prawo jazdy kategorii B. W obrębie godzin kurs nauki jazdy kraków odbywa się na placu manewrowym oraz w ruchu drogowym.kurs nauki jazdy kraków

Egzamin

Ukończenie części praktycznej kurs nauki jazdy kraków skutkuje przystąpieniem do egzaminów wewnętrznych obejmujących część teoretyczną i praktyczną. Część teoretyczna to egzamin składający się z pytań, a praktyczny polega na wykonaniu zadań na placu manewrowym oraz w ruchu drogowym.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z obu egzaminów, kursant może zapisać się na egzaminy państwowe, które odbywają się na takich samych zasadach. Łączna suma kosztów przystąpienia do egzaminów państwowych wynosi 230 zł.

Możesz również polubić…