Lokalne

Zmiana miejsca pochówku poznań

Procedura zmiany miejsca pochówku zmarłego jest związana z różnymi skomplikowanymi formalnościami i jest kosztowna. Zmiana miejsca pochówku poznań wiąże się również z podstawowym warunkiem, jakim jest ekshumacja zwłok. Jest ona uregulowana przepisami (ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych) i możliwa tylko w określonych przypadkach. 

Kiedy istnieje możliwość dokonania ekshumacji zwłok? 

Zgodę na ekshumację zwłok potrzebną do zmiana miejsca pochówku poznań możemy uzyskać w trzech przypadkach: 

  • kiedy nasza prośba jest odpowiednio umotywowana i poparta przez państwowego inspektora sanitarnego,
  • jeśli otrzymamy zarządzenie od prokuratora lub sądu,
  • gdy taką decyzję podejmie państwowy inspektor sanitarny w przypadku likwidacji cmentarza lub wojewoda właściwy z uwagi na miejsce pochówku. 
zmiana miejsca pochówku poznań

Co należy zrobić, aby przenieść miejsce pochówku zmarłego?

Koniecznym warunkiem jest złożenie wniosku do państwowego inspektora sanitarnego. Możemy go otrzymać w stacji sanitarno-epidemiologicznej. Przykładowy wzór wniosku znajdziesz w Internecie. Należy do niego dołączyć akt zgonu zmarłego oraz zgody od dwóch zarządców cmentarza. Jeśli mamy zezwolenie na ekshumację zwłok od odpowiednich organów państwowych, musimy jeszcze uzyskać zgodę od najbliższych członków rodziny zmarłej osoby. W przypadku, gdy ktoś wyrazi sprzeciw, spór może być rozwiązany w sądzie. Gdy postąpisz zgodnie z całą procedurą formalną, zmiana miejsca pochówku poznań powinna się udać. 

Dowiedz się więcej na https://charon24.eu/uslugi-pogrzebowe/!

Możesz również polubić…