Lokalne

Wycinka drzew Warszawa

Przepisy dotyczące wycinka drzew warszawa są nieustannie nowelizowane i mało kto zna procedury, które obecnie obowiązują. Kilka lat wstecz możliwa była nieograniczona wycinka drzew warszawa na prywatnych posesjach. Teraz sytuacja nieco się zmieniła i wycinka drzew warszawa bez uzyskania pozwolenia jest możliwa tylko w nielicznych przypadkach. W tym artykule przekażemy Państwu informację dotyczące procedur obowiązujących w zakresie wycinka drzew warszawa.

Wycinka bez pozwolenia

Obowiązujące na ten moment przepisy głoszą, że wycinka drzew warszawa bez uzyskania pozwolenia od władz jest możliwa tylko wtedy, gdy posiadacz nieruchomości wyrazi chęć usunięcia drzewa na gruncie przynależącym do użytkowanej przez niego nieruchomości i uzyska pozwolenie na wycinka drzew warszawa od właściciela tej nieruchomości. Warto wiedzieć, że jeżeli działka należy do nas, a wycinka drzew warszawa nie jest spowodowana prowadzeniem działalności gospodarczej, nie ma konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody.arborystyka warszawa

Wymagane uzyskanie zgody

W niektórych przypadkach, mimo faktu, że jesteśmy właścicielem działki konieczne jest uzyskanie zgody na wycinka drzew warszawa od odpowiednich organów. Taka sytuacja ma miejsce, w przypadku, gdy obwód pnia przekracza 80, 65 lub 50 cm w zależności od gatunku drzewa. Wymagany wzór zgody na wycinka drzew warszawa jest dostępny w urzędach gminnych ale można je przygotować samodzielnie. Ważne, by zawierały imię i nazwisko, oznaczenie nieruchomości, na której znajduje się drzewo oraz mapkę obrazującą gdzie na terenie nieruchomości znajduje się drzewo.

Możesz również polubić…