Lokalne2

Prawo rodzinne Warszawa

Prawo rodzinne Warszawa to specjalny odłam prawa cywilnego, który dotyczy wszystkich spraw związanych z rodziną. Obejmuje sprawy majątkowe jak i niemajątkowe. Jego postulaty zawierają się w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.

prawo rodzinne Warszawa

Małżeństwo

Małżeństwo, w świetle prawa, to monogamiczny związek pomiędzy kobietą a mężczyzną. Dzielimy je na świeckie i wyznaniowe. To ono powoduje prawne pozwolenie na założenie rodziny i podejmowanie ważnych decyzji życiowych. Udziela również możliwości adopcji jak i dziedziczenia po sobie. Kończy się ono jego unieważnieniem, śmiercią jednego z małżonków lub rozwodem.

Rodzice

Władza rodzicielska według prawo rodzinne Warszawa przysługuje po równo obojgu pełnoletnim rodzicom nad niepełnoletnim dzieckiem. Jest to ogół ich praw i obowiązków wobec potomstwa. Kończy się wraz z osiągnięciem przez dzieci pełnoletności, ale można zostać jej pozbawionym, może zostać ograniczona lub zawieszona zgodnie z wolą sądu w różnych sytuacjach.

Dziecko

Prawo dziecka to kolejny odłam prawo rodzinne Warszawa. Podstawową zasadą jest działanie na rzecz jego dobra. Obejmuje m.in. prawo do nauki lub wypoczynku i zabawy. Dzieci mają również swoje obowiązki np. branie udziału w pomocach na rzecz gospodarstwa domowego.

Prawo rodzinne Warszawa jest niesamowicie rozległe. Zawiera wiele definicji i dotyczy wszystkich członków rodziny. Przedstawia zarówno prawa jak i obowiązki należące do każdego jej współtwórcy. Może dotyczyć kwestii zarówno majątkowych jak i takich z nimi niezwiązanych.

Dowiedz się więcej: http://dm-adwokaci.pl/uslugi-adwokackie/prawo-rodzinne/

Możesz również polubić…