Lokalne2

Prawnik Bielsko

Każdy w mniejszym lub większym stopniu kojarzy, że prawnik bielsko i adwokat bielsko nie są synonimami. Jednakże nie każdy jest w stanie wskazać różnice i klarownie wytłumaczyć czym się różni prawnik od adwokata?

Inne wykształcenie

Najważniejszą różnicą jest wykształcenie. Podczas gdy zarówno prawnik, jak i adwokat bielsko muszą ukończyć studia prawnicze, jedynie ten drugi ma przed sobą jeszcze trzyletnią aplikację adwokacką. Co ciekawe, aby ją ukończyć, należy zdać specjalny egzamin. Trwa on cztery dni i jest organizowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Mogą mieć różne doświadczenie

Adwokat na aplikacji, oprócz wiedzy, zdobywa doświadczenie. Uczy się on rozwiązywania problemów czy prowadzenia spraw sądowych, poprzez fizyczne uczestnictwo w rozprawach sądowych. Ma on możliwość również obserwacji doświadczonych adwokatów, co znacząco pomaga w nauczeniu się odpowiedniej postawy i nawyków.

prawnik bielsko

Nie każdego obowiązuje kodeks etyki

Prawnik bielsko, w przeciwieństwie do adwokata, nie ma ustanowionego prawnie kodeksu etyki zawodowej. Oznacza to, że adwokat podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie zasad, ujętych w kodeksie. 

Nie wszystkie sprawy dla każdego

W świetle obowiązujących przepisów nie wszystkie sprawy sądowe może prowadzić prawnik. Może on reprezentować jedynie osobę, z którą ma podpisaną umowę, dotyczącą zarządzania majątkiem. W tej kwestii zdecydowaną przewagę ma adwokat bielsko — może on reprezentować klienta we wszystkich postępowaniach sądowych. Nie musi również zawierać dodatkowych umów.

Dowiedz się więcej na https://www.adwokat-szymkowiak.pl

Możesz również polubić…