obróbka rur metalowych
Ogólne

Obróbka Plastyczna Rur: Nadawanie Nowych Form

Obróbka plastyczna rur stanowi istotny element wielu procesów produkcyjnych, umożliwiając nadawanie metalowym elementom pożądanych kształtów i wymiarów bez naruszania ich struktury krystalicznej. Szeroki wachlarz dostępnych metod zapewnia elastyczność i wszechstronność w zakresie kształtowania rur, czyniąc je cennym materiałem w wielu gałęziach przemysłu.

Główne metody obróbki plastycznej rur:

 • Gięcie: Nadawanie rurom pożądanego kształtu poprzez ich zginanie wokół osi. Stosowane techniki obejmują gięcie na walcach, gięcie na trzpieniu i gięcie indukcyjne.
 • Walcowanie: Zmniejszanie grubości ścianki rury poprzez jej przetaczanie między obracającymi się walcami. Wyróżnia się walcowanie na zimno i na gorąco.
 • Ciągnienie: Zmniejszanie średnicy rury poprzez przeciąganie jej przez otwór w matrycy. Stosowane techniki obejmują ciągnienie na zimno, na gorąco i bezmandrelowe.
 • Tłoczenie: Nadawanie rurom nowych kształtów poprzez ich naciskanie na matrycę za pomocą tłoka. Wyróżnia się tłoczenie na zimno i na gorąco.
 • Wykrawanie: Wycinanie z rury określonych kształtów za pomocą wykrojnika. Stosowane techniki obejmują wykrawanie ręczne, na prasach hydraulicznych i laserowe.

obróbka rur

Wybór metody:

Wybór odpowiedniej metody obróbki plastycznej rur determinowany jest przez indywidualne potrzeby i specyfikę procesu produkcyjnego. Należy wziąć pod uwagę:

 • Pożądany kształt i wymiary rury: Różne metody pozwalają na uzyskanie zróżnicowanych kształtów i wymiarów.
 • Materiał rury: Właściwości plastyczne materiału (np. stali, aluminium, miedzi) wpływają na wybór metody.
 • Grubość ścianki rury: Grubość ścianki determinuje parametry wybranej metody.
 • Wymagana dokładność: Różne metody zapewniają zróżnicowaną precyzję wymiarową.
 • Koszt: Różne metody charakteryzują się zróżnicowanymi kosztami realizacji.

Dodatkowe akcesoria:

Oprócz maszyny do obróbki plastycznej rur, proces może wymagać zastosowania dodatkowych akcesoriów, takich jak:

 • Matryce i tłoczniki: Dostępne w różnych kształtach i rozmiarach, umożliwiając uzyskanie zróżnicowanych efektów.
 • Walce: Dostępne w różnych rozmiarach i materiałach, zapewniając zróżnicowane efekty.
 • Narzędzia do cięcia: Różne typy narzędzi (nożyce ręczne, hydrauliczne, lasery) do wykrawania rur.
 • Urządzenia do gięcia: Różne typy urządzeń (giętarki na walcach, na trzpieniu, indukcyjne) do gięcia rur.
 • Przyrządy pomiarowe: Do kontroli wymiarów rur podczas i po obróbce plastycznej.

Właściwy dobór metody obróbki plastycznej rur, wraz z odpowiednimi akcesoriami, pozwala na uzyskanie elementów o pożądanych kształtach, wymiarach i właściwościach, optymalizując procesy produkcyjne i finalny produkt: https://www.imjglobal.it/

Możesz również polubić…