Mazowieckie

Firmy zatrudniające osoby niepełnosprawne

W Polsce pomimo wielu udogodnień powstających dla osób niepełnosprawnych, dalej zauważalny jest problem w znalezieniu pracy dla takich osób. Dlatego firmy zatrudniające osoby niepełnosprawne mogą liczyć na wiele korzyści płynących z zatrudniania ich.

Firmy zatrudniające osoby niepełnosprawne

Korzyści dla pracodawców

Firmy zatrudniające osoby niepełnosprawne przez co najmniej 36 miesięcy mogą liczyć na zwrot kosztów poniesionych podczas przystosowania miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnościami. Firmy zatrudniające osoby niepełnosprawne otrzymają zwrot za adaptację pomieszczeń zakładu pracy, a także opcjonalne zatrudnienie pracownika wspomagającego osobę niepełnosprawną. W niektórych przypadkach zatrudnienie dla osób z niepełnosprawnością mogą ubiegać się o dofinansowanie wynagrodzeń dla zatrudnionych osób niepełnosprawnych. Jednakże warunkiem koniecznym do spełnienia jest brak zaległych zobowiązań wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Firmy zatrudniające osoby niepełnosprawne tego typu dofinansowania mogą dostać na pracowników, którzy są wpisani w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych, którą prowadzi wcześniej wspomniany Fundusz. W takim spisie musi być uwzględniony numer PESEL i NIP. Konkretnego firmy zatrudniające osoby niepełnosprawne mogą otrzymać nawet 130% najniższego wynagrodzenia.

Szkolenia i nowo zatrudniony pracownik

Firmy zatrudniające osoby niepełnosprawne mają możliwość ubiegania się również o refundację kosztów szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych. Kolejnym ważnym aspektem zatrudniania osób niepełnosprawnych jest podejmowanie starań o zwrot 60% wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne nowo zatrudnionego pracownika. Sprawdź portal https://poltalento.pl/ i znajdź wymarzoną pracę!

Możesz również polubić…