Unieważnienie kredytu CHF

Wahania kursu franka szwajcarskiego sprawiły, że spłata kredytu przerosła możliwości finansowe wielu zadłużonych Polaków. Niezadowoleni beneficjenci zarzucają bankom nieuczciwość. Aby dokonać unieważnienie kredytu CHF, frankowicze mogą złożyć reklamację z tytułu istnienia w umowie klauzul abuzywnych. Kancelarie prawne pomagają złożyć odpowiedni pozew do sądu i uzyskać przychylne konsumentom wyroki. Jakie są przesłanki do unieważnienie kredytu CHF?

Kurs franka szwajcarskiego według tabeli banku

Do czasu wejścia w życie ustawy antyspreadowej, czyli umożliwiającej spłatę kredytu w walucie CHF, umowy kredytów frankowych polegały na tym, że bank udzielał konsumentowi ustaloną kwotę w polskiej walucie, lecz na późniejszym etapie saldo kredytu zostało przeliczone na franki szwajcarskie. Frankowicze zobowiązani byli wpłacać środki w złotówkach, a bank przeliczał kwoty na walutę CHF według własnych tabeli kursowych. Konsumenci nie zostali poinformowani, jaka jest wysokość ich zadłużenia, a taki stan rzeczy to rażące naruszenie interesów kredytobiorcy i powód do unieważnienie kredytu CHF.

Unieważnienie kredytu CHF

Niedochowanie obowiązku informacyjnego przez bank

Unieważnienie kredytu CHF może być spowodowane także niedochowaniem obowiązku informacyjnego po stronie kredytodawcy. Bank powinien poinformować klienta o występującym ryzyku związanym z zaciąganiem kredytu w obcej walucie. W praktyce jednak doradcy często bagatelizowali ryzyko kursowe, przekonując kredytobiorców o stabilności franka szwajcarskiego. 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat profesjonalnej pomocy prawnej frankowiczom: https://rgw.com.pl/kredyty-frankowe-infolinia/!