Szkolenie bhp dla pracowników Tarnów

Bezpieczeństwo w miejscu pracy

Szkolenie bhp dla pracowników Tarnów to zbiór zasad dotyczących bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy. Każdy pracodawca powinien zapewnić takie szkolenie swojemu pracownikowi, zanim dopuści go do obowiązków pracowniczych. Szkolenia bhp dla pracowników Tarnów dzielimy na wstępne i okresowe.

 • Szkolenia wstępne są przeprowadzane na samym początku, zanim pracownik zostanie zatrudniony, a dzielą się na; 
 • instruktaż ogólny – zasady kodeksu pracy, pierwsza pomoc
 • instruktaż stanowiskowy – zapoznanie z zagrożeniami występującymi na tym stanowisku
 • Szkolenia okresowe dla pracodawców i pracowników są powtarzane w czasie pracy, a częstotliwość jest zależna od typu pracy
 • dla stanowisk roboczych szkolenie w formie kursu
 • dla pozostałych stanowisk w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego

Szkolenie bhp dla pracowników Tarnów

Usługi dla pracowników

Program szkolenie bhp dla pracowników Tarnów oprócz szkoleń wstępnych i okresowych, zawiera także inne usługi;

 • ocena ryzyka zawodowego,
 • instrukcja BHP,
 • ocena i analiza stanu BHP,
 • kontrola doraźna i okresowa,
 • kompleksowa obsługa w zakresie p.poż,
 • postępowanie powypadkowe,
 • opracowanie programu szkolenia bhp – okresowego,
 • opracowanie dokumentacji pracowniczej,
 • opracowanie programu szkolenia instruktażu stanowiskowego.

Koszt szkoleni

Usługi firmy centerbhp.pl wyceniane są według indywidualnych potrzeb klientów. Mieści się ona w Tarnowie. Możliwość przeprowadzenia szkoleń w siedzibie biura, w firmie klienta lub na życzenie w formie samokształcenia kierowanego.