Pole elektromagnetyczne i możliwość jego określenia.

Pole elektromagnetyczne to stan przestrzeni w postaci pola fizycznego, w której działają siły o naturze elektromagnetycznej. Pole to jest układem dwóch współdziałających pól – elektrycznego i magnetycznego. Pola te wzajemnie na siebie oddziaływają, a postrzeganie ich zależy od obserwatora.

Źródłem pola elekromagnetycznego są ładunki elektryczne, mogą być bezźródłowe, mogą być wytwarzane przez wirowe pola elektryczne, jak również w postaci poruszających się ładunków. Nadmierne działanie pola elektromagnetycznego na organizmy żywe może mieć negatywny wpływ i powodować wiele zaburzeń i nieprawidłowości. Osoby posiadające np. rozrusznik serca mogą być narażone na jego rozstrojenie oraz błędy. Aby móc określić siłę i występowanie pola elektromagnetycznego należy skorzystać z odpowiednik urządzeń przeznaczonych do pomiarów tego rodzaju parametrów.

Miernik promieniowania elektromagnetycznego to najpopularniejsze i najczęściej stosowane urządzenie do pomiarów związanych z tymże polem. Do specjalistycznych pomiarów wykorzystuje się urządzenia przenośne zasilane akumulatorem lub baterią. Profesjonalne mierniki najczęściej posiadają specjalistyczne, wymienne sondy z czujnikami pola elektrycznego i magnetycznego. Tego rodzaju urządzenia wykorzystywane są do pomiarów związanych z wpływem pola na środowisko naturalne, a także w celu ekspozycji zawodowej w środowisku.

Dzięki profesjonalnym i mniej zaawansowanym urządzeniom możliwe jest również kontrolowanie i badanie pola elektromagnetycznego wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Mogą być one stosowane w domu, biurze, magazynie, hali produkcyjnej i innych. Dzięki uzyskanym wynikom można podjąć działania profilaktyczne, jak również niwelujące potencjalne zagrożenie. Określenie wielkości pola elektromagnetyczne wywołanego np. przez urządzenia elektroniczne, zapewnia bezpieczeństwo i wiedze na temat aktualnego promieniowania.