Kredyty frankowe kancelaria

Jeśli szukasz kancelarii specjalizującej się w dziedzinie kredytów zaciągniętych w szwajcarskiej walucie, to kredyty frankowe kancelaria jest właśnie dla Ciebie.

Unieważnienie kredytu 

Jeśli zaciągnąłeś kredyt we frankach, korzystając z pomocy kredyty frankowe kancelaria, masz szansę na unieważnienie zaciągniętego kredytu. Wykorzystując takie rozwiązanie, kredyt może zostać uznany za niebyły i obie strony, to znaczy bank, jak i kredytobiorca, zwracają sobie pieniądze. 

Bank zwraca kredytobiorcy całkowitą sumę pieniędzy, które zapłacił w ramach spłaty kredytu wraz z wszystkim odsetkami, natomiast kredytobiorca zwraca do banku dokładnie taką samą kwotę, na jaką bank udzielił kredytu w dniu zawierania umowy. Jednak nie oznacza to konieczności natychmiastowego zwrócenia całości kwoty, na jaką wyznaczony był kredyt. 

kredyty frankowe kancelaria

Dzięki skorzystaniu z usług kredyty frankowe kancelaria możliwe jest zawarcie porozumienia z Bankiem, co umożliwi rozłożenie spłaty należności na raty.

Odfrankowienie kredytu

Drugą możliwością, z której może skorzystać kredytobiorca w ramach usług kredyty frankowe kancelaria  jest odfrankowienie kredytu. 

Procedura ta polega na tym, iż kredyt przestaje być spłacany w walucie szwajcarskiej, na rzecz waluty polskiej, następnie przeliczanej na franki po obowiązujących kursach walut, następuje wówczas całkowite przewalutowanie na złotówki. Wobec czego  kredytobiorca nadal pozostaje związany umową kredytową z bankiem, natomiast zostają zwrócone mu pieniądze, które musiał zapłacić z tytułu wzrostu ceny waluty szwajcarskiej.

Dowiedz się więcej na https://rgw.com.pl/kredyty-frankowe-infolinia/!