Kasy fiskalne – obowiązek posiadania

Posiadanie kasy fiskalnej spowodowane jest koniecznością rejestrowania obrotu i kwot podatku należnego ze sprzedaży. Wbrew pozorom nie każdy sklep czy też punkt usługowy jest zobowiązany do zakupu tego urządzenia. Specjalne rozporządzenie ministra finansów jednoznacznie stwierdza, że niektóre rodzaje działalności gospodarczej są zwolnione z tego obowiązku. Kasy fiskalne kraków są obowiązkowe na przykład dla wszystkich tych przedsiębiorców, którzy zajmują się usługami polegającymi na przewozach pasażerskich w komunikacji samochodowej. W tym przypadku mowa jest na przykład o taksówkach. Obowiązek korzystania z kas fiskalnych mają również lekarze oraz dentyści jak również specjaliści z zakresu doradztwa podatkowego. Kasy fiskalne są niezbędne do prowadzenia działalności polegającej na sprzedaży detalicznej.
	kasy fiskalne kraków

Nieposiadanie wymaganej kasy fiskalnej niesie ze sobą ewentualne wysokie kary nakładane przez organy podatkowe. W skrajnych wypadkach mowa jest tutaj na przykład o nałożeniu kary w wysokości do 30 procent kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług. Kodeks karny daje możliwość nałożenia kary grzywny w wysokości do 180 stawek dziennych za dokonanie sprzedaży z pominięciem kasy fiskalnej. To samo grozi za niewydanie paragonu klientowi.
Zakup kasy fiskalnej nie jest tanim przedsięwzięciem, ponieważ najtańsze urządzenia tego rodzaju kosztują kilkaset złotych. Według obowiązującego w Polsce prawa, właściciel takiej kasy ma możliwość ubiegania się o ulgę, pod warunkiem jednak, że nie spóźni się z instalacją urządzenia. Kwota przyznanej ulgi może stanowić nawet 90 procent wartości ceny netto zakupu kasy. Ulga nie może być jednak wyższa niż 700 złotych. Należy jednak wiedzieć, że nie każdy zakup kasy fiskalnej będzie refundowany.

Nie wszyscy prowadzący własną działalność gospodarczą zobowiązani są do posiadania swojej kasy fiskalnej. Nie muszą tego robić na przykład ci przedsiębiorcy, którzy świadczą usługi lub sprzedają towary dla firm lub organizacji, organów administracji państwowej oraz samorządowej. Również drobni przedsiębiorcy, których roczny obrót w roku podatkowym nie przekracza 20 000 złotych nie mają obowiązku posiadania kasy fiskalnej.