Doradztwo inwestycyjne

Doradztwo inwestycyjne jest to dziedzina, polegająca na tworzeniu rekomendacji dotyczących kupna, sprzedaży lub wymiany określonych instrumentów finansowych, które przygotowywane są na podstawie wywiadu z klientem, gdzie określa się jego potrzeby. Regulacje Unii Europejskiej mówią, że doradztwo inwestycyjne można wykonywać tylko po uprzednim zdobyciu zezwolenia przez określone organy nadzoru dla rynku finansowego.

Doradztwo inwestycyjne

Licencja doradcy finansowego

Prawo do wykonywania zawodu, jakim jest doradztwo inwestycyjne, mają tylko i wyłącznie osoby, znajdujące się na liście doradców inwestycyjnych, którą prowadzi Komisja Nadzoru Finansowego. Taką licencję, na wykonywanie tego zawodu, posiada w Polsce stosunkowo mało osób, w 2017 roku było to tylko około 645 osób. Do zdobycia prawa do wykonywania doradztwo inwestycyjne, nie można być karanym, oraz trzeba zdać, odbywający się dwa razy do roku, egzamin z bardzo szerokiego zakresowo materiału.

Egzamin na doradcę finansowego

Egzamin na doradztwo inwestycyjne obejmuje takie dziedziny jak prawo cywilne, prawo podatkowe i dewizowe, prawo gospodarcze i prawo papierów wartościowych. Dodatkowo trzeba być zaznajomionym z takimi aspektami jak działalność maklerska i powiernicza, komercjalizacja i prywatyzacja przedsiębiorstw, tworzenie i funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych, czy nawet matematyka finansowa i rynek towarów giełdowych. Jak widać, aby zdobyć licencję na doradztwo inwestycyjne trzeba mieć wiedzę z bardzo szerokiego spektrum dziedzin.

Odwiedź naszą stronę https://sukcesja-alta.pl/doradztwo-w-sprzedazy-firmy/