Szkolenie bhp dla pracowników tarnów 

Szkolenie bhp dla pracowników tarnów jest niezbędną czynnością, do której musi przystąpić zarówno pracownik jak i pracodawca.  Częstotliwość oraz forma szkolenia bhp zależna jest od rodzaju wykonywanej pracy. 

Do kogo dedykowane jest szkolenie bhp? 

Szkolenie bhp dla pracowników tarnów skierowane jest zarówno do zatrudnionych pracowników jak i pracodawców. Szkolenie bhp dla pracowników tarnów musi przejść każda osoba, niezależnie od stanowiska, wykształcenia.

Kiedy szkolenie BHP jest obowiązkiem? 

W momencie zatrudnienia pierwszego pracownika, pracodawca zobowiązany odbyć szkolenie bhp dla pracowników tarnów, a także zapewnić je swoim pracownikom. 

Szkolenie BHP – rodzaje 

Szkolenie bhp dla pracowników tarnów dzieli się na: 

  • wstępne
  • okresowe

Należy pamiętać, że szkolenie wstępne oraz okresowe powinno odbywać się z czasie pracy oraz na koszt pracodawcy. 

szkolenie bhp dla pracowników tarnów

Kto może prowadzić szkolenie? 

Okresowe szkolenie bhp dla pracowników tarnów może być prowadzone przez: 

  • pracodawców
  • przez uprawnione do prowadzenia działalności w dziedzinie BHP jednostki organizacyjne 

Czy można zostać zwolnionym z okresowego szkolenia bhp? 

Pierwsze okresowe szkolenie bhp dla pracowników tarnów powinno odbyć się w okresie do 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia pracy, na stanowiskach kierowniczych. Pracownicy na pozostałych stanowiskach powinni odbyć szkolenie bhp dla pracowników tarnów w okresie do 12 miesięcy, od momentu zatrudnienia. 

Pracownik może zostać zwolniony z obowiązku odbycia szkolenie w momencie kiedy: 

  • Posiada aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia u innego pracodawcy w okresie 6 bądź 12 miesięcy.
  • W momencie kiedy osoba zatrudniona odbyła w tym samym momencie szkolenie wymagane dla osób zatrudnionych na stanowisku należącego do innej grupy ale o zakresie tematycznym odpowiadającym szkoleniu.