Szkolenia BHP w Płocku.

Bezpieczeństwo i higiena pracy to obszar szczególnie chroniony przez prawo pracy w naszym kraju. Stworzenie bezpiecznego stanowiska przez pracodawcę i przestrzeganie zasad i procedur bezpieczeństwa przez wykonującego pracę zatrudnionego na tym stanowisku pracownika, to najważniejsze obowiązki obu stron związanych umową o pracę.
O podstawowych zasadach BHP informuje przede wszystkim Kodeks Pracy. Szczegółowo na ten temat wypowiada się Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 02.09.1997 r. w sprawie BHP. W oparciu o owe przepisy ustala się, że każdy pracodawca ma obowiązek organizowania szkoleń wstępnych i okresowych, a pracownicy mają obowiązek w nich uczestniczyć.
Szkolenia wstępne BHP to instruktaże dotyczące podstawowych przepisów z zakresu bezpieczeństwa pracy, przeciwpożarowego oraz zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Podczas szkolenia wstępnego, które pracownik przechodzi zanim rozpocznie pracę, odbywa się również instruktaż stanowiskowy, który polega na dokładnym zapoznaniu nowego pracownika z jego stanowiskiem pracy. Oprócz eksperta z zakresu przepisów BHP i ppoż w instruktażu może uczestniczyć doświadczony pracownik, który zademonstruje praktycznie działanie urządzeń i wyjaśni specyfikę pracy na danym stanowisku.
Po upływie nie więcej jak 12 miesięcy pracownik jest kierowany na kurs okresowy. Ten organizują pracodawcy, którzy korzystają wówczas z usług zewnętrznych firm szkoleniowych. Szkolenia BHP Płock organizuje zarówno na poziomie wstępnym jak i okresowym.
Szkolenia okresowe, które mają program szeroki i trudny w porównaniu ze wstępnymi, kończą się egzaminem. Uczestnicy kursu rozwiązują test, a po uzyskaniu wyniku pozytywnego dostają świadectwo ukończenia szkolenia. Następne szkolenie okresowe mają, w zależności od zajmowanego stanowiska, za trzy, pięć lub sześć lat.
Przy zmianie zakładu pracy lub przejściu na inne stanowisko pracownik musi odbyć kursy ponownie.

szkolenia bhp Płock