Sposoby uniknięcia opłaty produktowej

Państwo na każdym kroku potrafi utrudnić przedsiębiorcy życie. Nie dość, że właściciel firmy musi płacić ubezpieczenia i podatki, to jeszcze zadbać o utylizację odpadów, jeżeli wprowadza na rynek produkt w jakimkolwiek opakowaniu. Nie powinien więc dziwić fakt, że każdy z nich albo prawie każdy, zastanawia się nad tym, jak uniknąć opłaty produktowej.
Są zapewne tacy, którzy nie zawracają sobie tym głowy i narażają na kary, ale znakomita większość próbuje poszukiwać zgodnych z prawem metod, jak się z obowiązku odzyskiwania swoich opakowań wywiązać, aby nie płacić albo przynajmniej płacić mniej. Z obowiązku są jedynie zwolnieni producenci, których opakowania nie przekroczyły wagowo jednej tony w całym bilansie rocznym.
Producent, który sceduje na handlowca obowiązek, może to osiągnąć wyłącznie wówczas, gdy produkt będzie sprzedawany pod szyldem sklepu albo sieci handlowej. W wypadku sprzedaży z występowaniem na opakowaniu nazwy własnej musi odzyskać i przeznaczyć do recyklingu albo to właśnie opakowanie, albo wytworzone z podobnego materiału. Jest także zobowiązany do dokumentowania całego zbioru odpadów oraz do wskazania firmy, która dokonywała recyklingu opakowań bądź ich utylizacji.
Firmy, dla których obowiązek odzyskiwania i utylizacji, czy recyklingu stanowi kłopot, zazwyczaj uiszczają opłatę produktową, a jedynie takie, którym ów obowiązek jest nazbyt dużym obciążeniem finansowym, wynajmują firmy, trudniące się właśnie taką specjalnością. Przy czym rozróżnić można całkowite scedowanie zbioru odpadów na taką firmę, poprzez zawarcie stosownej umowy albo zlecenie jej wyłącznie pewnej części zobowiązania, jak na przykład zbiór, przeznaczenie do ponownego użytku albo utylizacja. I tutaj, bez względu na jakąkolwiek formę współpracy, konieczna jest zawsze umowa na piśmie, zdejmująca opłatę, obowiązek albo tego część z barków producenta, gdyż w przeciwnym wypadku, całe działanie będzie się mijało z celem i nie osiągnie pożądanych zamiarów. Wszystko musi być po prostu czytelne i przeprowadzone zgodnie z prawem.