Skorzystaj z pomocy prawnejWszelka osobista praca kreacyjna otoczona jest ochroną własności intelektualnej a także autorskich praw finansowych. Normują to przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Prezentując utwory naukowe, artykuły, zdjęcia, pylony lub dzieła artystyczne musimy zwracać osobliwą uwagę na autorstwo, z których pochodzą wykorzystywane treści w całości bądź nawet we fragmentach. Bywają one albowiem obwarowane gąszczem przepisów, wyznaczających które z nich powinno się użyć i na których warunkach. Ułatwieniem w tych wyborach służy prawnicy. wiadomości, jakich użyczy radca prawny ochronią nas przed, czasem nawet nieświadomym, naruszeniem jakiś dóbr majątkowych. Jest to nie tylko kwestia etyki zawodowej jednostek wykonywających projekty, modyfikacje lub adaptacje dzieła pierwotnego, jednakże również może doprowadzić do procesów sądowych, o ile artysta zgłosi roszczenia finansowe powiązane z wykorzystaniem jego pracy. Analogicznie bywa, jak zauważymy, że dla przykładu w pracy naukowej lub wszelkiej innej znajdą się efekty badań, które własnoręcznie zrealizowaliśmy i ich interpretacja, czy też zamieszczane są serie napisanego przez nas pracy bez podania odnośników podających źródło, co nosi już piętna przywłaszczenia. Nie zgadzajmy się na to.
kancelaria radcy prawnego wrocław konkretnie przeanalizuje wszystkie zagwozdki, ukaże drogę do rozwiązania problemu polubownie lub jeśli to nie jest możliwe – zrealizuje pozew. Kancelaria radcy prawnego wykona w sposób fachowy pisma procesowe w oparciu o zebrane materiały dowodowe, a też może nas reprezentował przed sądem. Nawet jeśli jesteśmy przekonani, że naruszenie naszych dóbr bywa rażące, możemy sobie nie poradzić z samodzielnym wygraniem postępowania. Radca prawny zrobi to profesjonalnie i kompleksowo na każdych etapach przewodu sądowego. We współpracy www.kancelaria-karczmarczyk.pl