Procedury bhp Kraków
Małopolska

Procedury bhp Kraków

Procedury bhp Kraków

           Często w moim zawodzie spotykam się ze zdziwieniem u pracowników, wymagam od nich wykonywania pracy w inny sposób, bardziej bezpieczny. Pojawia się wtedy pytanie, gdzie mamy napisane, że tak trzeba robić? W tym tekście postaram się wyjaśnić więcej na temat procedury bhp Kraków, czym są przepisy, a czym zasady i co jest wymagane. 

Procedury bhp Kraków

           Procedury bhp Kraków są to zapisy w kodeksie pracy, rozporządzeniach czy regulaminach. Ich konstrukcja jest jasna i prosta, często zdania brzmią bardzo ogólnie np. osoba odpowiedzialna za dany sektor ma obowiązek zapewnić bezpieczne warunki pracy. Są one celowo tak tworzone, ponieważ mają nadawać się do każdej branży. Głównie są wykorzystywane w sytuacjach spornych, dzięki procedury bhp Kraków pracownicy i pracodawca mogą powoływać się podczas sytuacji spornych. Każdy zakład powinien się do nich stosować i respektować je.  

Procedury bhp Kraków

Zasady

            Zasady BHP możemy spotkać tylko w formie niepisanej. Głównie polegają one na włączeniu logicznego myślenia, doświadczenia i odrobiony umiejętności.  Należy pamiętać, że są one równie ważne, jak procedury bhp Kraków, zapisane na kartce. Wiele przepisów odwołuje się do nich, dlatego stosuje się wymogi korzystania z nich, na takim samym prawie, jak te na aktach prawnych.  

Przykład braku zasady i spełnienia procedury bhp Kraków

            Załóżmy, że pracownik wykonuje czynności na sortowni. Dla zdrowych mężczyzn podnoszenie paczki 40kg jest dopuszczalne, chyba że lekarz postanowił inaczej. Jednak, gdy ten ciężar jest podnoszony nieprawidłowo (proste nogi, zgięty kręgosłup) bardzo łatwo o wypadek przy pracy. Możemy tutaj zauważyć przykład spełnienia przepisów bhp, natomiast zasady – nie.  

Zobacz więcej na https://www.bhpadler.pl/tworzenie-dokumentow-bhp-instrukcje-procedury-itp-.html

Możesz również polubić…