Jakie prawa posiada prywatna agencja detektywistyczna


Detektywi przeważnie wynajmowani są do zamykania kłopotliwych spraw, a czasem współdziałają z policją. W naszym kraju tworzy się coraz więcej biur detektywów, ponieważ usługi przez nie oferowane zaczynają być mocniej znane. Znaczny wkład w ich promowaniu poniosły seriale kryminalne, mało osób jednakże wie, jakie możliwości prawne posiada prywatny śledczy. Rzeczywistość ogromnie odbiega od tego, co zdołamy zobaczyć w TV, natomiast uprawnienia ludzi świadczących usługi śledcze wcale nie są tak rozległe, jak mogłoby się wydawać.

Wprowadzono ustawę, która dokładnie definiuje jakie prawa oraz zobowiązania mają jednostki oferujące usługi detektywistyczne. Śledczy nie może wykorzystywać źródeł informacji przeznaczonych jedynie dla odpowiednich służb. Złamanie tegoż prawa może owocować znaczną grzywną bądź nawet pojściem do więzienia. Oczywiście w nadzwyczajnych przypadkach sąd może zezwolić na otrzymanie podobnych informacji, robi to wszak niechętnie. W naszym kraju prywatni detektywi nie dostają taryfy ulgowej u organów ścigania, zaś policja nie może udzielać im wielu informacji np. osobowych. Prywatny detektyw jest zmuszony za każdym razem mieć ze sobą legitymację, która zawiera jego dane personalne i dodatkowo nazwę firmy wydającej licencję. Dodatkowo, ktokolwiek, kto świadczy usługi śledcze, powinien regularnie tworzyć protokoły na temat dochodzenia, jakie po przeprowadzeniu sprawy muszą być przedstawione klientowi. Tego rodzaju raporty są starannie analizowane i można je stosować jako dowód na rozprawie. Prywatni śledczy są zobowiązani wykonywać swoje powinności sumiennie a także są zmuszeni przestrzegać praw człowieka. Źródło, z których czerpią wiadomości oraz okoliczności spraw powinny pozostać nieznane. Co więcej, w sytuacji gdy zlecenie zaczyna być nieetyczne lub wbrew prawu, nad detektywem ciąży obowiązek zignorowania go.

Żródło: veritas24.pl