Jak pokonać uzależnienie od alkoholu?

Uzależnienie od alkoholu jest tematem społecznym oraz wyraża się zaburzeniami polegającymi na utracie kontroli nad ilością wypijanego alkoholu, a w efekcie nad swoim życiem. Sięgają po niego ludzie w przeróżnym wieku, tak kobiety, jak i panowie. Rozpoczyna się od picia dla przyjemności, aż do momentu, w którym człowiek odkrywa, iż łagodzi on też nieprzyjemne nastroje. Występujące braki w pamięci to pierwsze oznaki ostrzegawcze przed fazą najgorszą, która to wyraża utratę panowania nad przyjmowaniem trunków.

Nader często ubolewa nad tym bliska rodzina, życie zawodowe, majątek a do tego zdrowie. Nałóg alkoholowy jest chorobą, która to bezustannie postępuje oraz może prowadzić w skrajnych sytuacjach aż do śmierci, w przypadku gdy osoba uwikłana w nałóg nie zaczyna właściwej terapii. Jedną z nich są zrzeszenia Anonimowych Alkoholików, jakie są dobrowolne i posiadają na celu zachowanie stanu wstrzemięźliwości własnej i wspieranie innych jednostek z problemem alkoholowym. Bez wątpienia poparcie bliskich członków rodziny jest tak samo ważne. Świadomość, że nie pozostało się samemu z kłopotami oraz chorobą alkoholową.


Dla osób uzależnionych została stworzona także aplikacja mobilna „Nie piję, nie biorę”. Zawarty w niej terminarz wstrzemięźliwości zezwala na uzupełnianie każdego dnia miesiąca kolorem zielonym (dni we wstrzemięźliwości) i czerwonym (niedochowanie trzeźwości), a zbiór rad w postaci dwunastu kroków i dwunastu nawyków ustalonych poprzez Anonimowych Alkoholików ułatwiają jednostce uzależnionej zwalczenie choroby alkoholowej. Aplikacja Anioł Stróż to także kluczowy program HALT uchodzący za osiową część idei zdrowienia. Aplikacja nadaje trzy powiadomienia: o dobie bez alkoholu/brania, programie HALT oraz upomnienie o oznakowaniu dnia w terminarzu. Na dodatek przedstawia osobie uzależnionej statystyki i również motywuje obdarowując medalami za zachowanie trzeźwości.
Jakikolwiek sposób jest słuszny, by wyzwolić się od nałogu i odzyskać panowanie nad swoim losem.