E-learning – plusy i minusy edukacji na odległość

W XXI wieku coraz częściej słyszymy o odchodzeniu od tradycyjnych form kształcenia w kierunku kształcenia na odległość. Dzięki kształceniu na odległość uzyskuje się wiele korzyści, ale ta forma edukacji ma również kilka ujemnych cech. Warto zatem przyjrzeć się edukacji na odległość i zastanowić się czym jest platforma e-learningowa.
Korzyści wynikające z zastosowania e-learningu dotyczą zarówno firmy szkoleniowej, jak i osób szkolących się. Niewątpliwie korzyścią dla firmy szkoleniowej płynącą z zastosowania e-learningu jest objęcie szkoleniem znacznie szerszego grona osób, co w praktyce przekłada się na korzyści finansowe, gdyż raz zbudowana platforma szkoleniowa poprzez dodawanie szkoleń i ich treści może służyć firmie przez wiele lat. Firma nie musi posiadać dużych sal wykładowych, co obniża koszty jej funkcjonowania w dłuższym okresie czasu.
Korzyści z e-learningu płynące dla uczestników tej formy kształcenia, to przede wszystkim oszczędność czasu i pieniędzy związanych z przejazdami do ośrodka szkoleniowego. Dodatkowo z reguły szkolenia online są znacznie tańsze, gdyż wynika to z faktu, że swoim zasięgiem obejmują znacznie więcej osób niż tradycyjne. Korzyścią jest również fakt, że osoba szkoląca się nie jest zdeterminowana czasowo i może uczyć się w wolnych chwilach, o różnych porach dnia i nocy. Bez wątpienia forma szkoleń drogą online wymaga od osoby szkolącej się więcej samodyscypliny. Minusem szkoleń na odległość bez wątpienia jest brak możliwości budowania rzeczywistych relacji pomiędzy uczestnikami szkoleń oraz uczestnikami a wykładowcą. Warto również, aby szkolenia online kończyły się egzaminem, który nie ma formy online, ale jest okazją do rzeczywistej weryfikacji wiadomości zdobytych przez osobę szkolącą się. Firmy szkoleniowe działające poprzez platformy e-learningowe powinny weryfikować w odpowiedni sposób skuteczność prowadzonych kursów, gdyż w przeciwnym wypadku wystawiane przez nich dyplomy, czy zaświadczenia o ukończeniu szkolenia będą niewiele warte zarówno dla uczestnika szkolenia, jak i przyszłego jego pracodawcy.