Czy warto inwestować w leasing

Leasing czerpie od angielskiego słowa lease i oznacza dzierżawić. Leasing to porozumienie stosunków cywilnoprawnych. Leasing samochodów osobowych zajmuje się wynamowaniem ich ich jednostce przewodzącej działalność gospodarczą.
leasing samochodowy
Z leasingu korzysta większość biznesmenów. W Polsce leasing polega na odpłatnym korzystaniu samochodu przez leasingobiorcę. Leasing zdoła rozszerzać też leasing samochodów dostawczych i ciężarowych. Leasing samochodu osobowego zdołamy podzielić na leasing operacyjny, pieniężny, zwrotny i konsumencki. W trafie leasingu operacyjnego, automobil jest częścią majątku leasingodawcy. W monetarnym kwalifikowany jest do dostatku leasingobiorcy. W leasingu zwrotnym biznes nie posiada gotówki, a posiada środki trwałe i daruje je za gotówkę. Leasing konsumencki określany mianem jest także prywatnym. W naszym kraju ten rodzaj występuje okazjonalnie i zwracany jest do osób, które nie prowadzą aktywności oszczędnej. Leasing jesteśmy w stanie podzielić na bezpośredni i pośredni. W bezpośrednim wytwórca zawiera umowę wprost z klientem. W wypadku leasingu pośredniego udział bierze przedsiębiorstwo leasingowe.
leasing samochodów dostawczych przynosi możność rozliczenia podatku VAT i obniżenie obciążeń podatkowych. Nie wymaga od przedsiębiorcy lokat wysokiego kapitału. Średnio leasingowi podlegają obiekty konsumpcyjne, nieruchomości i przedmioty inwestycyjne. Kontrakt leasingu modyfikowana jest w regulaminach Kodeksu cywilnego. Leasing samochodu jest korzystniejszy od kredytu oraz związany jest z mniejszymi formalnościami. Podczas leasingu właścicielem samochodu jest jednostka leasingowa. Wiąże się to z pewnymi opuszczaniami. Przykładem samochodu nie mogą użytkować osoby trzecie. Biznesmeni biorący leasing mogą dostać m. in. samochód zastępczy. Leasing przeznaczony jest dla małych oraz przeciętnych jednostek. Jedną z najogromniejszych wad leasingu jest zagrożenie utraty pieniędzy w trafie bankructwa firmy leasingowej. W leasingu należności pojazdów są o około dziesięć procent lepsze od normalnego zakupu. Biznesmen ma obowiązek spłacania rat w trafie utraty wehikułu.Źródło: go-leasing.pl