Co powinieneś wiedzieć w kwestii rozliczenia podatku.

Pracując za granicą jesteśmy skazani tak samo rozliczyć się z uzyskanych dochodów, jak robimy to w kraju. Polacy pracujący w Norwegii także muszą wysłać rozliczenie podatkowe. Rozliczenie podatku z Norwegii nastręcza wielu osobom trudności. Trzeba bowiem osiągnąć zatwierdzone warunki, by nie było potrzeby płacić dodatkowego podatku w Polsce.

Bazą do rozliczeń dochodów zza granicy będzie polska regulacja o podatku dochodowym dla osób fizycznych. Rzeczpospolita Polska zawarła w tym zakresie z Norwegią konwencję, by uniknąć ponownego opodatkowania przychodów. Zarazem chodzi o unikanie uchylania się od płacenia podatków. Zysk pochodzący z Norwegii rozliczany jest w naszym kraju zgodnie z naszym ustawą podatkową, niezależnie od tego, gdzie ów przychód został uzyskany. Taka sytuacja dotyczy polskich rezydentów podatkowych, innymi słowy osób posiadających miejsce zamieszkania na terytorium polskim, posiadających w Polsce ośrodek interesów życiowych lub przebywających w Polsce ponad 183 dni w roku podatkowym.

zwrot podatku z Norwegii

Zarabiając w Norwegii aczkolwiek zatrudniony opłaca także tam daninę od wynagrodzenia. Znaczy to, że z jego pensji potrącana jest adekwatna kwota, którą pracodawca przesyła do organu podatkowego. Potem – podobnie jak u nas – trzeba po ukończeniu roku skarbowego wysłać roczne świadectwo podatkowe do norweskiego urzędu skarbowego. Warto dogłębnie poznać się z metodą wysyłania świadectw, ponieważ bardzo prawdopodobne będzie, że pracownikowi będzie przypadał zwrot podatku z Norwegii.

Od legalnego zysku uzyskanego w Norwegii potrącana jest zaliczka na podatek dochodowy wielkości 28% a także składka na poliy społeczne wysokości 7,8% wynagrodzenia. Odsetek albo nawet całość kwoty jest często zwracana na konto podatnika. Wynika to z faktu, iż w Norwegii używanych jest sporo zniżek podatkowych a także kwoty nieopodatkowanej. Jeżeli pragniemy otrzymać zwrot podatku z Norwegii, warto zwrócić się o pomoc w rozliczeniu do firm specjalizujących się w składaniu tego rodzaju świadectw.