Co jest kluczowe do robienia poszczególnych prac?

Aby dobrze wykonywać którąkolwiek robotę potrzebna jest nam w tym celu odpowiednia wiedza i predyspozycje.
To absolutna podstawa, bez jakiej nie sposób uzmysłowić sobie wypełnianie którejkolwiek istotniej trudnej profesji nie licząc tych najłatwiejszych, oczekujących jedynie rzeczywistej tężyzny fizycznej.
Im praca jest głębiej złożona, tym wyuczenie oraz doświadczenie powinny być lepsze, gdyż także sumienność jest najczęściej wyższa.
Ale mimo że te elementy, a tym samym dobra edukacja, kompetencje oraz praktyka uchodzą za najistotniejsze, to do wykonywania licznych profesji oraz podejmowania wielu zajęć niezbędne są poza tym niektóre cechy osobowościowe i powszechnie znajome predyspozycje, bez których kłopotliwie o poprawne realizowanie danej pracy, a w niektórych zajęciach jest to w zasadzie niemożliwe. Bądź co najmniej niezwykle niebezpieczne, dla zdrowia a także życia pracującego a także ludzi w otoczeniu.
Idealnym tego zobrazowaniem są dajmy na to prace na wysokości, które są rzeczą naturalną w licznych budowlanych czynnościach. Ocieplanie budowli, remontowanie napowietrznych sieci przesyłowych, remonty kominów i wiele różnych zawodów wymaga od pracujących roboty na niekiedy istotnie pokaźnej wysokości.


Bywa że nawet dachy budowli są na tyle wysoko, iż niepodważalnie obowiązkowe jest zupełne wysokościowe zabezpieczenie tego rodzaju robót.
Jeżeli ktoś wykazuje strach przed wysokością i wątpliwości przed takiego rodzaju profesją to rzeczywiście jest niezmiernie ciężkie pokonanie tej bariery, jaka jest co prawda przede wszystkim psychiczna i znajduje się w mózgu, ale jednak jest naprawdę duża oraz przeważnie trwale osadzona.
Osoba, jaka posiada tego rodzaju wątpliwości nie nadaje się zbyt do roboty na dachu czy wysokościach, bo nie tylko ryzykuje własne zdrowie, ale i niekiedy także pozostałych pracowników, to poza tym z realnego punktu spostrzegania jest takiego pracownika nieduży pożytek, gdyż przeczuwając strach i wątpliwość przed takiego typu profesją, będzie z pewnością słabo efektywna przy realizowaniu osobistych zadań.